* "Когда человек узнает, что движет звёздами, Сфинкс засмеётся и жизнь на Земле иссякнет" (иероглифическая надпись на скале храма Абу-Симбел, Египет, 1260 г. до н.э.), * "Любовь, что движет солнце и светила" (Данте Алигьери, "Божественная комедия"), * "Радуйтесь тому, что имена ваши записаны на небесах" (Лука, 10:20); * "Число душ в Космосе равно числу звезд и распределено по одной на каждой звезде" (Платон, "Тимей", 41е); * "Буддам несть числа как звёздам в небесах" (Ваджранатха); * "У каждого в глазах своя звезда" (Хафиз Ширази); "- Хотел бы я знать, зачем звёзды светятся... - Наверное, затем, чтобы рано или поздно каждый мог вновь отыскать свою" (Антуан де Сент-Экзюпери, "Маленький принц"); * У каждого человека свои звезды" (Антуан де Сент-Экзюпери, "Маленький принц"); * "Мир состоит из звёзд и из людей" (Эмиль Верхарн); * "... все звезды подчинены тебе, потому что все они созданы ради тебя, чтобы служить тебе, а не владеть тобой" (преподобный Максим Грек); * "Я искра в бесконечности светил. Я сделаюсь звездой. Я знаю, кто я есть, куда иду – я знаю" (Хосе Лопес Портильо, «Пирамида Кетцалькоатля»); * "Зачем рыдать под звездой, которую всё равно не снять с неба? Она совершит начертанный ей путь. А ты совершай свой" (Иван Ефремов, "Таис Афинская").

Внимание! 14 декабря 2021 г. произошла хакерская атака на наш сайт! Исчезли все иллюстрации. Но главное ведь это - текстовый контент ;). Так победим!
Attention! On December 14, 2021, there was a hacker attack by on our site! All illustrations are gone. But the main thing is text content ;). So we will win!

четверг, 20 января 2022 г.

Дмитрий Быков: Пришло время фриков, одиночек, отдельных персонажей

 Если ваш ребенок не ладит с окружающими, не надо переживать, что он некоммуникабелен или асоциален. Порадуйтесь тому, что он асоциален, потому что гиперсоциализация — это гораздо более опасно. Приходит время одиночек. Для меня очевидно, что сегодня люди, которые активно интегрированы в социум, — это люди отстающие. Ничего не поделаешь, потому что в этом социуме добра нет. Это условный «Титаник», понимаете?

Дело даже не в бесполезной трате ресурсов (а она есть, безусловно), тут самое важное зло — это навык приспособления. Я вечно спорю с людьми, которые утверждают, что главная черта человека — это адаптивность. Очень хорошо ответил Фазиль Искандер в интервью Игорю Свинаренко на вопрос, чем умный человек отличается от мудрого. Он сказал: «Умный понимает, как устроен мир, а мудрый может действовать вопреки этому». 

Приспосабливаться необязательно. С моей точки зрения, пришло время фриков, одиночек, отдельных персонажей.

Велеслав Шипіт: Богування волхвів

Будь-яке визначення поняття Бога не буде вичерпним. Але ми можемо поглиблювати своє розуміння, зокрема за допомогою смислів, що зберігаються в нашій мові. Від слова "бог" походять чимало слів, зокрема дієслово "богувати". Академічний словник це слово тлумачить наступним чином:

"БОГУВА́ТИ, ую, уєш, недок., заст. Бути богом. — Чорний і білий боги не жили в згоді і раз на рік, на святого Купала, бились за те, кому богувати (Володимир Гжицький, Опришки, 1962, 234); — І дідько хотів богувати! — сміливо поглянули економісти на Солуху (Михайло Стельмах, Хліб.., 1959, 342)." [1]

Проте в українських говорах це слово мало ще глибше значення. Наприклад, у жителів українських Карпат це дієслово могли використовувати на позначення діяльності деяких людей з надприродними силами.

Письменник Михайло Коцюбинський збирав фольклор, коли жив серед гуцулів, на основі якого згодом написав свій найвідоміший твір "Тіні забутих предків", де є чи не найяскравіший опис мольфара в українській літературі:

“Про нього люди казали, що він богує. Він був як бог, знаючий і сильний, той градівник і мольфар. В своїх дужих руках тримав сили небесні й земні, смерть і життя, здоров’я маржини й людини, його боялись, але потребували усі…”

"Він був могутній, потужний, все знав. Од його слова гинула зразу худоба, сохла і чорніла, як дим, людина, він міг наслати смерть і життя, розігнать хмару і сперти град, вогнем чорного ока спопелить ворогів і запалити в жіночому серці кохання. Він був земним богом, той Юра, що хтів Палагни, що простягав по неї руки, в яких тримає світові сили."

За свідченням "Словника бойківських говірок" Онишкевича бойки чаклуна і ворожбита могли називати земним богом. А богувати за уявленнями бойків — це "керувати, управляти світом"[2; С. 62]. Тому відомості, що подає Коцюбинський в описі мольфара не є його вигадкою, а написані на основі його власних спостережень.

Отже, якщо богувати — це управляти певними світовими та природними силами, то Боги — це надособистості та сутності, у владі яких світові та природні сили (нагадую, що це визначення не є вичерпним).

На не менш цікаві роздуми наштовхує нас уявлення про людей, що можуть богувати. Вочевидь ми тут маємо справу з доволі архаїчними уявленнями про жерця, що може замінювати чи представляти Бога для людей. Новгородський твір XVII ст. про легендарне заселення словенами земель майбутньої Новгородщини "Сказання про Словена і Руса і город Словенськ" згадує про старшого сина князя Словена наступне:  

"Больший же сын оного князя Словена Волхв бесоугодник и чародей и лют в людех тогда бысть, и бесовскими ухищреньми мечты творя многи, и преобразуяся во образ лютаго зверя коркодила, и залегаше в той реце Волхове путь водный, и не поклоняющих же ся ему овых пожираше, овых же испроверзая и утопляя. Сего же ради людие, тогда невегласи, сущим богом окаяннаго того нарицая и Грома его, или Перуна, рекоша, руским бо языком гром перун именуется. Постави же он, окаянный чародей, нощных ради мечтаний и собирания бесовскаго градок мал на месте некоем, зовомо Перыня, иде же и кумир Перунов стояше. И баснословят о сем волхве невегласи, глаголюще, в боги сел окаяннаго претворяюще." [3]

Саме "Сказання..." цінне тим, що доносить до нас міфологічні уявлення і легенди. Одне з таких уявлень полягає в тому, що волхв міг сісти в Боги, або, іншими словами, волхв міг богувати.

Подібні уявлення збереглись і в Індії. Так у Шатапатха-брахмані, що описує ведичні ритуали, йдеться наступне:

"Є два види богів — ті, що є Богами, і ті, що співають славлячі їх гімни, — боги в людському вигляді, брахмани. Між ними слід розділяти жертву: Богам — жертовні дари, а людським богам — ученим брахманам — нагороду. Якщо ці два види богів задоволені, то вони вознесуть жертводавця на небо."

Цьому вторить індійське прислів'я:

"Світ підкоряється Богам, Боги підкоряються заклинанням, заклинання підкоряються брахманам, відповідно, брахмани — наші боги." [4]

Таке богування вимагало від людини серйозної відповідальності. Покійний мольфар Нечай казав, що при зловживанні таким даром людині може серйозно прилетіти, тому до цього слід підступати обережно. Волхви, жерці, брахмани та ін. є посередниками між людьми та Богами. Представники людей перед Небожителями та представники Богів перед людьми. Вони земні боги.

P. S. Ілюстрація Олени Кульчицької (1925)

Джерела:

1. Словник української мови: в 11 томах. — Том 1, 1970. — Стор. 210.

2. Онишкевич М. Словник бойківських говірок : [у 2 ч.] / М. Й. Онишкевич ; АН УРСР, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. - Київ : Наук. думка, 1984. Ч. 1 : А-Н . – 1984. – 494, [1] c.

3. Сказание о Словене и Русе и городе Словенске: Из Хронографа 1679 года: http://old-ru.ru/08-43.html

4. Токарев С. А. Религия в истории народов мира. М., 1980. – С. 285.

***

Велесовь внукъ

https://t.me/VlslvShpt

вторник, 18 января 2022 г.

Металлическая библиотека атлантов

В 1965 году Януш Хуан Мориц в безлюдной местности за океаном открыл разветвленную систему подземных коммуникаций немыслимой древности.

Гигантское разветвление подземных дорог и туннелей протянулось на тысячи километров, проходя помимо Аргентины также под территорией Перу и Эквадора. Стены у туннелей были гладкими и отполированными, а потолки - плоскими и ровными, словно покрытыми глазурью. Дороги-проходы вели к обширным подземным залам.

В одной из галерей Мориц обнаружил двадцатикилограммовые книги из тонких металлических листов размером 96x48 сантиметров. Самое удивительное, что на каждой такой странице были отштампованы либо выгравированы загадочные знаки. По предположениям, это библиотека исчезнувшей древней цивилизации.

Налог на прикрытие груди

 Наверно, всем известно о кастовой системе в Индии. Но у этой системы были довольно своеобразные проявления.

Традиционно, индийские женщины должны были обнажать грудь в знак уважения к стоящим выше на социальной лестнице. И если женщины высшей касты брахманов обнажали грудь только перед индуистскими божествами, то женщины касты «неприкасаемых» не должны были прикрывать ее никогда.

С приходом в Индию христианства в начале XIX века изменились представления об этике, и христианки не хотели оголяться независимо от того, к какой касте они принадлежали. Было найдено неожиданное решение: грудь обложили налогом. Это вроде как допускало, что грудь можно прикрывать, но для низших каст, которые и без того жили на грани нищеты, новые поборы были часто неподъемными.

Налог начинал взиматься по достижению женщиной половозрелого возраста, и исчислялся не от дохода, не от касты, а от размера груди! Налоговики ходили от дома к дому, измеряли бюсты женщин и начисляли суммы платежей. Система просуществовала до 1924 года.

Джайнистский храм 15 века Ранакпур

 Джайнистский храм 15 века Ранакпур - это настоящий шедевр архитектурного и камнерезческого искусства. Архитекторам удалось расположить храм на 1444 колоннах так, что ни одна их них не закрывает статуи богов.

 И вырезать ажурный ансамбль на потолке из камня. Шедевр? Несомненно. А где, простите, хоть одна ошибка?

Ни один человек не в состоянии работать как заведённая машина.  Через неделю, месяц или год, но его рука соскользнёт и он ошибётся. Особенно, когда дело касается капризного камня и поехавшего зубила. Особенно, когда строитель большую часть времени проводит с задранными вверх руками и при этом должен регулировать нажим инструмента и не отколоть лишнего. 

Здесь бы пригодился станок ЧПУ или лазер современный. Или оттиск по мягкому камню... но нет, по официальной истории этот храм построили 4 человека за 50 лет из мрамора. 

Идеальная скважина в гранитной скале в Индии

 В Индии, в Махабалипурам, находится скважина в гранитной скале, в форме идеальной окружности диаметром 2,5 метра и скромным возрастом, примерно в  1300 лет.

Ученые утверждают, что данную скважину древние цивилизации сделали с применением примитивных орудий.  Конечно, можно начертить круг на камне, а вертикальные борозды на внутренней стороне колодца явно указывают на самую простую тактику выдалбливания. Правда, вертикальные следы находятся на глубине больше полуметра, а верхние - те самые спорные, горизонтальные пропилы. 

Представить себе пилу диаметром 2.5м, а тем более её установку довольно сложно. Еще сложнее представить сколько времени было потрачено на обработку этой гранитной скалы.

Магаданское мегалитическое "копье"

 В 30 км от Магадана, на одной из гор находится крупная мегалитическая стена. Сложена она не идеально, зато построена из блоков весом в десятки тонн. Если покажется, что блоки достаточно грубой обработки, то приглядевшись можно увидеть камни с просверленными отверстиями, мегалиты вогнутой формы, камни с отрезанной (отшлифованной) частью, следы пиления кладки.

Когда исследователи начали рассматривать место со спутниковых карт, то оказалось, что все мегалиты находятся на идеальной ровной линии. Центральная часть сооружения очень напоминает копье, а его наконечник указывает на Берингов пролив. В прошлом, считается, там был перешеек, где можно было перейти с Евразии в Америку. То есть, получается главный замысел этих мегалитов заключается в указании пути. 

Но дело в том, что с поверхности это невозможно заметить. Обнаружили "копье", только при помощи спутниковых карт, будто этот указатель был поставлен для летающих аппаратов.

понедельник, 17 января 2022 г.

Антон Смоленцев: Эффект Бифельда-Брауна: как летают НЛО

 В 20-х годах прошлого века физик Томас Браун проводил эксперименты в лаборатории профессора Пауля Бифельда, когда обнаружил весьма занимательное явление. Он экспериментировал с трубой Кулиджа и выяснил, что если она расположена на весах с положительным электродом сверху, то вес инструмента становился меньше, с отрицательным же зарядом — больше

Обнаруженное явление показывало, что электроконденсатор будет смещаться в сторону положительного полюса и будет продолжать это делать до тех пор, пока есть заряд. Явление получило название эффект Бифельда — Брауна в честь двух ученых — открывшего эффект и владельца лаборатории. Позже на основе полученных знаний был разработан «гравитатор Томаса Брауна»

Из курса физики мы знаем, что все объекты на нашей планете подвержены силе притяжения, а значит, эффект, открытый Брауном, противоречит теории относительности. 

Как устроен прибор, бросивший вызов теории Эйнштейна? Это некий воздушный конденсатор, на котором расположены два электрода, один из них выполнен в виде фольги, второй же является тоненькой проволокой. С помощью проводов подводится высокое напряжение, электрическое поле создает силу, которая заставляет этот объект перемещаться в сторону электрода малой площади, таким образом объект поднимается в воздух и начинает левитировать. 

Так проявляется эффект Бифельда — Брауна, который был запатентован, однако позже все разработки были засекречены и оказались доступными только в начале нынешнего века. 

Эффект в действии выглядит, как магия. Известно также, что американские военные пользовались наработками Брауна, сам же ученый на протяжении всей жизни усовершенствовал изобретение, но узнать то, чего он добился, невозможно — соблюдалась строжайшая секретность, да и лаборатория множество раз разворовывалась. 

Открытие ученого может стать основой для техники, работающей принципиально иным образом — с помощью силы электрогравитации

 В атмосфере Земли дополнительно к силам, возникающим в вакууме, добавляется ряд составляющих из воздуха, происходит ускорение ионов, так называемый «ионный ветер», который по теоретическим оценкам составляет не более 20%. Этимология остальных составляющих сил на сегодняшний день неясна. Существуют предположение, что среда, которая нас окружает, должна порождать силу, если на эту среду воздействовать электрическим полем. Это может послужить объяснением эффекту Бифельда — Брауна. Можно сказать, что окружающее пространство не пусто, оно способно реагировать на сильные электрические поля, при этом меняя свою структуру. 

Полезная нагрузка таких объектов может составлять до трех весов самого объекта — это очень высокая характеристика. Энергозатраты, необходимые для поднятия, малы и составляют примерно 1 грамм на 1 Вт. Это указывает на то, что такие аппараты действительно можно применять, они крайне эффективны и не имеют подвижных частей, что очень хорошо, так как техническое обслуживание нужно минимальное. Помимо всего прочего, совершенно бесшумные, а себестоимость ничтожна мала. Они способны перемещаться в любом направлении относительно планеты, а как известно, магнитное поле Земли имеет вполне определенную ориентацию. Электрогравитационные аппараты не связаны с потенциалом планеты, более того, по такому принципу можно создавать ракетные двигатели и перемещать их в космическом пространстве. Учитывая то, что количество расходных материалов невелико, необходимо лишь электрическое поле, которое можно получить из солнечной батареи на орбите. Такой двигатель позволит неограниченно долго иметь тягу необходимого направления

Звучит невероятно, но исследователи, уверенные в существовании жизни на других планетах, уверены в том, что межпланетные корабли НЛО передвигаются благодаря эффекту Бифельда — Брауна. Так это или нет, пока узнать невозможно.

пятница, 14 января 2022 г.

Вот такой конец в сказках

 – А ты знаешь, как обычно заканчиваются сказки?

– Конечно. Все Принцессы остаются с Драконами. Живут долго и счастливо...

Очень долго, разумеется, ты ведь представляешь, сколько может прожить нормальный, здоровый, счастливый Дракон?

– Хм, …почему это с Драконами? А как же порядочные Принцы?

– Принцы? Принцы имеют ужасное свойство опаздывать. Понимаешь, пока Принцесса ждёт Принца, всё свободное время она проводит с Драконом. Ну, и влюбляется потихоньку.

Сначала вроде просто болтать начинает, как бы от скуки, мол, с кем ещё в пещере и в плену поговоришь, а потом и увлекается – Драконы ведь потрясающие собеседники – начинает дружить. Дружит, дружит, дружит – и вдруг не может без своего Дракона жить. То есть вообще.

– И в этот момент, как я понимаю, и появляется Принц.

– Да. Но, как ты понимаешь, уже поздно.

– А ты?... Как же твой Принц?

– А что я?... Я уже влюбилась. В своего Дракона.

– О, …а Принцу что скажем?

– Не знаю. Скажем, что дома никого нет...

суббота, 8 января 2022 г.

Алексей Вагабов: Культ Атлантиды. Очерк легендарной античной истории

Атлантида – большой остров в Атлантическом океане, описанный Платоном, существование которого оспаривается до сих пор. На острове, согласно Платону, было необычайно развитое государство, владевшее многими землями и странами. Остров исчез, вероятно, погрузившись в океан. 

Если он действительно существовал, то неминуемо должен был оказать большое влияние на развитие древних цивилизаций. 

Атлантида, по Платону, существовала приблизительно до 9000 г. до н. э. Платон узнал об Атлантиде от своего деда Солона, который путешествовал в Египет, и которому в городе Саис жрецы храма богини Нейт рассказали об Атлантиде. Согласно им, остров находился к западу от Столпов Геркулеса, или Гибралтарского пролива. 

С концом существования Атлантиды совпадает окончание последнего оледенения, которое завершилось около 12 тыс. лет назад. Ледники растаяли вследствие глобального потепления климата. Возможно, к этому же времени относится Всемирный Потоп, т.к. воды могли подняться из-за таяния льдов. Легенды о потопе сохранились у многих народов на разных концах света. Спаслись те люди, которые успели забраться на горы или построить лодки или корабли. 

Видный атлантолог И. Донелли связывал погружение Атлантиды с появлением в Атлантике Гольфстрима-теплого течения, идущего от экватора к северу. Ведь по расчетам Атлантида находилась как раз там, где Гольфстрим идет с юга на север.

В Атлантике остались острова, которые многие считают остатками Атлантиды – это Азорские и Канарские острова. На средневековых картах Атлантики показаны, кроме реально существующих, мифические острова. Это острова Бразиль, Св. Брандана, Антилия, Геспериды, Счастливые острова. 

К островам Гесперид, как они называются в мифах, якобы путешествовал Геракл за золотыми яблоками. Упоминаются четыре острова: Гесперия (вечерняя), Эритея (красная), Эгла (сияние) и Аретуса. На каком-то из них Геракл совершил свой одиннадцатый подвиг, похитив золотые яблоки молодости из чудесного сада. Где располагались эти острова? Диодор Сицилийский сообщает, что остров Гесперия находился около Тритонийского озера, которое, в свою очередь, находилось на Атлантическом побережье Африки, отделенное от океана перемычкой. Затем землетрясение разрушило перемычку и озеро исчезло. 

Алексей Вагабов: Интерпретация этрусского языка в свете возможного происхождения этрусков

Задача данной статьи – показать возможное происхождение этрусков в результате их перемещения с территории Северного Причерноморья в Малую Азию и их связей с германскими племенами. Как известно, тайна происхождения этрусков ещё не раскрыта и не разгадана тайна этрусского языка, на котором они разговаривали. Текст этрусского языка можно читать, поскольку его основу составляют буквы греческого алфавита, но нельзя понимать. Можно предположить, что древние этруски были частью древних германцев, живших на своей прародине в Северном Причерноморье.

Исторически сложилось так, что в Северном Причерноморье обитали народы двух языковых групп: германской и славянской.  О предках германцев исландский историк Снорри Стурлусон сказал, что они жили к северу от Меотиды (Азовского моря) и под предводительством Одина перешли туда, где они живут сейчас – на север Европы. Их прародина называлась Свитьод Великая (Холодная) от «свеи» (шведы) и «тьод» (дом), а настоящее место их обитания называлось Свитьод Малая. Где-то к востоку от Дона (Танаиса) располагался Асгард – их прежняя столица.  

Славянское население – будины и ваны остались на своей прародине. Само название Дона на языке германцев звучало как Ванаквисл – река ванов. Геродот писал, что будины были светловолосые и голубоглазые и жили на Верхнем Дону, где у них был город Гелон. Значение прилагательного «буден» сохранилось в болгарском языке, оно означает «живой», «бодрый». 

Со своей прародины в Северном Причерноморье этруски перешли в Малую Азию, а оттуда – в Италию. Если этруски в 8 в. до н.э. перешли из Малой Азии в Италию, то они по пути могли оставить свои письменные памятники – например, Лемносскую стелу, язык которой считается родственным этрусскому языку. Также подтверждает переход этрусков из Малой Азии в Италию Геродот. В Италии они создали новую цивилизацию, основой которой был город. Этрусские города строились на холмах ступенчато. В центре, на вершине воздвигались храмы, ниже геометрически правильно располагалась жилая часть города. У горожан был водопровод. Их государственное устройство состояло из федерации 12 городов. Дионисий Галикарнасский свидетельствует, что этруски именовали себя расеннами.

Эндрю Д. Чамбли: Семь оттенков одиночества

Краткое исследование, касающееся Тонких Градусов (Ступеней) Одинокого Пути, изданное в соответствии с Гнозисом Традиции Саббатического Ремесла.

Одиночество есть Муза для Тех, кого оно любит. Оно – странник в маске, встречающий Мага как старейший из друзей, достойнейший из врагов, самый постоянным, но и вечно неуловимый любовник, самый мудрым и хитрый учитель, ангельское наслаждение или адское мучение, молитва, на которую наконец-то получен долгожданный ответ, или поле битвы, с которого невозможно отступить. Маску создаем мы сами, ибо Одиночество избирает своих друзей, вглядываясь в гадательное зеркало: оно определяет природу своих отношений со смертным и соответственно отражению своего же Таинства в каждой душе. Тот, кто посмеет поддаться небесно-необъятной бездне Изоляции, теряя себя, найдет себя более полно, ибо ему будут отданы обширные глубины души. Но тот, кто боится даже тех тихих и темных троп, которыми бродит душа в своем одиноком странствии, не призывает ли он собственных демонов? Если нас слишком осаждают призраки, сотворенные нами же, как можем мы искать доброго совета у тех духов и Богов, которые в той же степени, что и мы, участвуют в Единстве Существования? Как дитя, первый раз смотрящееся в зерцало, озадаченное своим же танцующим и жестикулирующим двойником, повторяющим все его движения – «живущим» - по ту сторону стекла, так и мы часто принимаем отражения своего же духовного состояния за истинное понимание окружающего мира, неверно усваивая те уроки, которые преподает нам маскарад Одиночества. Сколь часто мы создаем маски и костюмы для богов по подобию нашему, сколь часто мы пользуемся небесами как ширмой для нашего театра теней, соединяя звезду со звездой, верование с верованием в структуры, порожденные исключительно нашими же страстями! Поистине, существует множество вуалей, которые открывают нам наши же таинства, но которые – если их принять за окончательное понимание «истины» - скрывают от нас то, что мы желаем искать. Нам следует мудро пробираться сквозь лабиринт зеркальных алтарей. Нарушая все столь тщательно охраняемые границы истории и культуры, Путь Чародея, так называемая «Вера Каина», таков: он внимает духам под стопами Странника, он есть Путь Знания, который понимает живой зодиак Желания, он есть вопрос «как?» в вере, и инструменты, посредством которых сие знание может быть с волей применено: Знак и Посох, Воля и Слово Магической Силы. Для тех, кто принадлежит этой силе, так называемые «Витча» и «Каррен», она есть Круг Магического Искусства, который становится Совершенным Зеркалом, в котором можно искать Таинства Одиночества.

пятница, 7 января 2022 г.

Anna Cymbaline: Как найти такой новый виток своего развития?

Если магу, мистику, теургу стало скучно, вдохновение потеряно или пришли другие неприятные ощущения, вроде богооставленности, часто есть опция - переключиться на другой пантеон или систему магии

Наработки, полученные ранее, пригодятся и там, так что вы точно не будете совсем новичком. Расширение кругозора и нахождение новых Богов и покровителей сопровождается огромным энергетическим всплеском, который неожиданно может вынести на новую волну, в новую реальность, дать то, чего не хватало ранее. 

Но как найти такой новый виток своего развития? 

Прислушиваться к окружающему пространству, следить за синхрониями, возможно новое совсем рядом, и скорее является непознанным или непризнанным старым, не отрицать для себя те или иные направления, а пробовать, изучать, постигать через искусство, выбирать то, где больше всего синхроний и знаков, куда больше всего указывают Силы... Сразу проводить ритуалы и не бояться, что опыта пока маловато. Если вы добились неплохих результатов в своей прошлой практике, то вам подскажут, как правильно.

четверг, 6 января 2022 г.

Ученые разработали квантовую нейросеть, способную "мыслить" самостоятельно

 Команде исследователей удалось решить главную проблему, которая останавливала развитие ИИ. Технология поможет достигнуть квантового превосходства уже в ближайшем будущем, уверены они.

Ученые из США и Великобритании создали продвинутую квантовую нейронную сеть и доказали, что она способна обучаться. Исследование опубликовано в научном журнале Physical Review X.

Квантовые нейронные сети привлекают программистов потенциальной способностью анализировать квантовые данные, однако им мешает так называемая проблема "бесплодного плато". Во время обучения искусственный интеллект движется по "ландшафту" математической функции. Иногда в процессе этого движения он достигает позиции, где не видит значительной разницы между значениями и не знает, куда следует двигаться дальше. То есть он оказывается на "бесплодном плато".

Чтобы такого не случилось, в своем новом исследовании ученые использовали сверхточную нейронную сеть, в основе которой лежит так называемая свертка, применяемая при математическом анализе. Это дало возможность создать архитектуру, повторяющую некоторые особенности зрительной коры головного мозга человека. Нейросеть составили из нескольких слоев кубитов, количество которых постепенно уменьшалось, но при этом каждый новый слой сохранял информацию в полном объеме. Как выяснилось при тестировании, такой ИИ не подвержен проблеме "бесплодного плато".

"Мы доказали, что квантовые нейронные сети являются сверхточными, потому как проблема "бесплодных плато" попросту отсутствует. Созданная нами архитектура имеет все шансы достичь квантового преимущества в ближайшем будущем", — заявили авторы исследования.

По словам ученых, такие масштабируемые и обучаемые квантовые нейросети можно использовать в квантовых компьютерах для создания новых сверхпроводимых материалов, которые смогут работать при высоких температурах. Обычным компьютерам такие вычисления пока не под силу, поскольку они содержат в себе много переменных: температуру, давление, разницу фаз и учет примесей. Команда также предложила новый подход для определения чувствительности алгоритмов машинного обучения к "бесплодному плато", который может пригодиться для усовершенствования других систем.

Ранее придумали усовершенствованный мозг для искусственного интеллекта. Ученые утверждают, что технология в будущем позволит запускать нейросети даже на мобильных устройствах, которым сейчас не хватает мощности. В ее основе лежит новый тип искусственных синапсов, которые передают информацию между нейронами.

понедельник, 3 января 2022 г.

Valentin Gadenoff: Черные дыры

Этот снимок может выглядеть как довольно обычное изображение ночного неба, но то, что вы видите, гораздо более особенное, чем просто сверкающие звёзды. 

Каждая из этих белых точек - активная сверхмассивная чёрная дыра и каждая из этих чёрных дыр пожирает материал в сердце галактики в миллионах световых лет от нас - вот как их вообще можно определить.

Астрономы создали самую подробную на сегодняшний день карту сверхмассивных чёрных дыр на низких радиочастотах, насчитывающую 25 000 таких точек и это только активные чёрные дыры, те, которые неактивны, не испускают никакого заметного излучения, что затрудняет их поиск.

Чёрных дыр во Вселенной огромное множество, только в нашей Галактике их более 100 миллионов.

Мы знаем о происхождении малых чёрных дыр: это "трупы" умерших массивных звёзд, однако происхождение ультрамассивных и сверхмассивных чёрных дыр остаётся загадкой для науки, так как они уже имели место в самой ранней Вселенной и несовсем понятно, каким образом они набрали столько массы, некоторые из них имеют диаметры в сотни миллиардов км.

ТОN 618 например, имеет диаметр 390 миллиардов км.

Сверхмассивные чёрные дыры играют пожалуй самую важную роль, именно благодаря им существуют галактики, а значит и мы и все остальные.

Черные дыры ведут себя гравитационно абсолютно точно так же, как любое тело такой же массы. Только масса звезды не может быть больше 150 масс Солнца (предел Чеккасандра), а массы ЧД достигают 7 миллиардов масс Солнца.

Ярослав Золотарев: Способ освобождения от любых социальных аффектов

Вот способ освобождения от любых социальных аффектов: нахуй семью, нахуй оффлайн, нахуй государство. Сразу пройдут все страдания и сложности, связанные с социумом, в связи с отсутствием их объектов. Вот счастье, вот освобождение, которое достигается немедленно, и не требует каких-либо обрядов и заклинаний. Просто пошли их всех нахуй. 

И ведь к этой свободе и призывали и Будда, и Христос, и все аскеты прошлого. Просто в аграрном обществе не было технических средств, чтобы реализовать это в полной мере, и они были вынуждены перед семейными дурака валять, песни там им петь и сказки рассказывать. Еще и церковную организацию создавать, то есть собственный коллектив монахов, тоже чтобы выжить.

Теперь технические средства есть, можно быть свободным монахом информационного века в интернетах, и все остальное уже не нужно. Это были просто средства выжить для монахов прошлого, в которых я уже не нуждаюсь.

Все позитивно воспринимаемые связи рано или поздно приносят страдания, в силу того, что у человека как у социального животного автоматически эмоции связаны с отношением к нему других людей. Это как алкоголь: алкоголь автоматически вызывает у человека эйфорию и, следовательно, привязанность. Поэтому нужно просто не пить. Социальные отношения автоматически вызывают сильные эмоции. Поэтому от них нужно просто отказаться.

воскресенье, 2 января 2022 г.

Ambrose Von Sievers: Новогодняя сказка (в пост-пост-модернистских тонах)

     Проснулся Дед Мороз — и заколдобился, ибо кокс привезли месяц тому назад некачественный. Покряхтел мужчина немного, разсчесал свою браду и расправил плкчи могучие. Ибо время пришло — и  стоило выдвигаться в мегаполис. Подарки там разносить, участвовать в социальных мероприятиях, засветиться на десятке фотосессий. Необходимо было выдвигаться, но, вот, — незадача! — Снегурочка куда-то запропастилась и на вызовы не отвечала.

«- Молодеш-ш-ш-шЪ», - подумал Дед Мороз благорасположенно и выпил чарку водовки  «Absolut”.

     И тогда пришло ему прозрение о будущем. Затомал головой могучий мужчина и надел все соответствующие наряды, по дресс-коду.

    Се был истинный Дед Мороз — настоящий, русский, сермяжный. А не какой-то там подозрительный Санта, подосланный из гей-ропы, дабы разлагать высоконравственных граждан. Правда, он, действительно, обитал в Лаппонии, но саамом не был, и сохранял все расовые предразсудки.

     Вышел Дед Мороз на крыльцо, глядь, - а верный олень по кличке «Лосяра» (или «Лошара»??) стоит на четвереньках и протестует.

- Гражданин, - строго обратился Дед Мороз голосом советского милиционера, - ехать надо. Исполнять свой сказочный долг.

- Беру только в крипте, - отозвалось парнокопытное с рогами и скорчил такую мину, что мужчина тотчас догадался: перед ним — буддист.

    Впрочем, о сем он прежде догадывался, наблюдая за предосудительным поведением животного. Сам же Дед Мороз имел крестик, хотя являлся родновером, и усиленно изучал славянские руны, но пока постичь оные так и не смог.

- Ну, зачем тебе крипта, если даже интернета здесь нет? - резонно заметил Дед Мороз.

- Пусть будет, - по-буддистски спокойно отозвался олень и погрузился в нирвану.

     Скрепя сердцем, разсчетливый мужчина поддался давлению шантажиста. Потом он упаковал все подарки, сел в сани, выполненные в неолитическом стиле (за 3000£), и покатил по направлению к мегаполису.

     Всё было хорошо, одно только смущало душу (еще прежде поврежденную Снежной Королевой), - отсутствие напарницы по перформансу. Снегурочка являлась его внучкой, хотя сам Дед Мороз сомневался в данном факте, исходя чисто из арифметических разсчетов. Ему сейчас исполнилось всего 47 лет, Снегурочке было не менее 18+. Математически никак не получалось, если вычесть. Где еще одно поколение?

пятница, 31 декабря 2021 г.

Сергій Дацюк: Фильм "Не смотри наверх" о вырождении демократии и эмоциональном тоталитаризме, который разрушает рациональный интеллект

Фильм "Не смотри наверх" мне нравится без всяких оговорок и скидок. 

Фильм показывает, что важное сегодня уже не может пробиться сквозь актуальное, диктат которого стал массовым. 

Фильм говорит, что за так называемым эмоциональным интеллектом скрывается не просто глупость, а эмоциональный тоталитаризм, который разрушает рациональный интеллект

Фильм о вырождении демократии, когда аристократизм и интеллектуализм терпят поражение.

 Фильм о толерантности к глупости, которая разрушает ум и интеллект. 

Фильм о привилегированном классе, который перестал мыслить, рефлексировать и отдался диктату толпы. 

Фильм критикует большинство, и большинству это не нравится. Оценки этого фильма мне помогают оценить самих оценщиков.

-----------------------

I like the film "Don't Look Up" without any reservations or discounts.

The film shows that the important today can no longer break through the actual, the dictatorship of which has become widespread.

The film says that behind the so-called emotional intelligence lies not just stupidity, but emotional totalitarianism that destroys rational intelligence.

A film about the degeneration of democracy, when aristocracy and intellectualism are defeated.

 The film is about a tolerance for stupidity that destroys the mind and intellect.

A film about a privileged class that stopped thinking, reflecting and surrendered to the dictates of the crowd.

The film is criticized by the majority, and the majority do not like it. The evaluations of this film help me to evaluate the evaluators themselves. 

вторник, 28 декабря 2021 г.

Роман Багдасаров: О новой "Матрице": Re-Sur-(E)Rections

Основным художественным достижением "Матрицы" (1999) было не воплощение гностической или же буддистской тематики (всё это случалось до неё), а полномасштабное использование  аниме-эстетики в фильмах с живыми актёрами (*). Посмотрев её, я прочитал сразу вслед за тем какую-то американскую статью, где скрупулёзно перечислялись все конкретные заимствования из конкретных аниме, выходивших до 1999 года (прежде всего, первый мувик Ghost in the Shell, Lain, сага о Гандамах...). Так, эклектичное, но достигшее нового уровня реализации героических образов (**), аниме вернуло свой "долг" игровым фильмам . После этого несколько лет я практически не смотрел обычные фильмы, а углубился в освоение мира аниме. А методы "Матрицы" стали  использоваться другими режиссёрами (Тарантино в Kill Bill, например).

(*) В Японии есть формат фильма live-action, где с помощью живых актёров экранизируется манга или он выходит после соответствующего аниме. Но это специфический, субкультурный телеформат, который в силу слишком большой степени условности, скорее напоминает театральную постановку (так же как токусацу и т.п.), чем фильм или сериал в привычном "западном" понимании, ориентированном на реализм.

(**) Героические образы есть, например, и в индийском кино, но они не воспринимаются западным зрителем без определённой доли условности, превышающей условность, требуемую для восприятия кино в классической западной парадигме. См. выше о live-action.

Многие аниме-тайтлы становятся франшизой и в том нет ничего зазорного. Именно это проделали Вачовски в отношении "Матрицы". Как ни странно, это несомненное достижение, не исчерпало их творческий потенциал. Братьям (уже сёстрам на тот момент) удалось придумать и наполовину реализовать ещё более интересный виртуальный мир. Имеется в виду сериал "8 sence", который, к сожалению, при всём желании трудно назвать удачным. Хотя основные идеи, заложенные там (речь не об эротомании) представляются мне более важными и смелыми, чем те, которые просматриваются за "Матрицей".

Новая "Матрица" - фильм на несколько уровней ниже. Доказывать своё утверждение не буду, неинтересно. Скажу лишь, что Вачовским надо было идти до конца в своём подражании аниме. Так, там вполне допустимо резкое переключение между жанрами внутри франшизы. Допустим, если основной сериал - это боевик, то вполне возможно снять фильм, продолжающий или параллельный к линии повествования, где раскрываются лирические взаимоотношения героев, а боевика нет от слова "вообще". Это, в принципе, намечалось в "Матрице-4", которую лично я бы снял как некий вариант офисного романа с мощным психоаналитическим или же мистическим месседжем. Что в общем-то намечалось в начале фильма, но затем было слито в пользу третьесортного "боевика". Другим решением могла быть радикальная смена антуража: например, погружение основной фабулы в мир машин (дизайн которых в фильме смотрится очень приятно). Ведь Матрица раскрыта далеко не вся: о многих вещах зритель только слышал или же видел урывками. Но и этот вариант почему-то не устроил авторов.

воскресенье, 26 декабря 2021 г.

Alexandr Aleksandroff: СИМВОЛ ТЁМНОЙ ВЕРЫ

 Верую во Иного Бога Отца Множеств, Всесокрушителя, Рассоздателя небу и земли, видимым же всем и невидимым.

И во двуединого Господа К-Айн, Сына Противника, Первороднаго, иже от Отца Самаэля через Змея рожденнаго первым анти-человеком на земле; Чёрное Пламя от Чёрного Света, Бог смерти дольнего от Бога Смерти горнего, рожденна, единосущна Отцу Сатане, имже ставша Жнецом Диавола.

Нас ради воплотившагося от Духа Нечистого Лилит в Еве и Господа Самаэля в Змее Нахаше и вочеловечшася как Каин, скота Авеля убивша, проклятого и изгнанного, на терновом пути страдавша, на черном кресте сораспятого, воцарившегося и убиенного, и воскресшаго на Другой Стороне, нисшедшего во ад, и седяща Господом Баалцелмот одесную Отца Сатаны.

И паки грядущего Антихристом со славою судити живым и мертвым, Егоже Царствию не будет конца.

И в Лилит - Тёмный Дух Диавольский, Смертонесущий, Бедственный, иже от Иного Бога Отца как Чёрный Свет исходящий, иже со Отцем Сатаной и Сыном Каином спокланяема и сславима, глаголавшаго тёмные пророки.

Во Святую Скинию Тёмных Адептов,

исповедую огненное крещение во оставление всего смертного.

Чаю восхождение из ада могущественных мертвых, и жизни вечной в Тёмном Эоне.

Верую и Знаю через запретный дар Благословенного двуголового Змея Сатанинсам.

Во имя Отца Самаэля, Сына К-Айна и Тёмной Матери Лилит.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Личностный консалтинг - новое направление консалтинга, связанное с индивидуальным консультированием по проблемам взаимоотношений между людьми, организации индивидуального ритма и темпа жизни, формирования жизненной позиции. В отличие от психологических консультаций, направленных на решение психологических проблем личности, личностный консалтинг ставит своей целью создание стратегий личностного развития, отстройки сознания и мировоззрения, усовершенствования системы отношений.